top of page
Laurien Adriaenssens.jpg

Laurien Adriaenssens

Shell-Logo.png

Senior Data Scientist

Shell

Laurien Adriaenssens werkt als Senior Data Scientist binnen het HR Analytics team bij Shell. Ze behaalde een MSc Bedrijfspsychologie en een MSc Statistiek aan de Universiteit van Gent. Ze startte haar professionele loopbaan in het Global People Analytics team bij Nestlé in Zwitserland. In 2018 trok ze naar Shell in Den Haag, waar ze haar expertise in psychometrie en statistiek kan toepassen op HR-gerelateerde vraagstukken.  

Laurien

10.25 - 10.50 uur

Social Network Analysis: De X-Ray van de organisatie

De mens is een sociaal dier. De hele dag door maken en onderhouden we connecties met anderen: een (virtueel) bezoek aan je vrienden, een nieuwe connectie op LinkedIn, ... Op de werkvloer is dit niet anders, organisaties kunnen ook bestudeerd worden als netwerken waar mensen hun tijd besteden aan werk en de ontwikkeling van wederzijdse betrekkingen.  Social Network Analysis (SNA) kan deze connecties in kaart brengen, en daarbij inzichten verschaffen over hoe informatie verspreid wordt in de “informele” organisatie. In deze sessie presenteren we je graag met twee cases waarbij Shell effectief gebruik maakte van SNA als techniek om HR processen te ondersteunen.

bottom of page