PAUL BLOEMEN

Politicoloog en Master of Change Management

Stedin

Paul Bloemen werkt bij Stedin en geeft vanuit de Change Office leiding aan strategische programma’s en projecten. Samen met AnalitiQs heeft hij gewerkt aan Strategische Personeelsplanning, het inzichtelijk maken van de toekomstige formatie in aantallen en competenties. Voor Stedin is dit van strategisch belang omdat de energietransitie vraagt om grote inspanningen en nieuwe competenties in een onvoorspelbare context op een arbeidsmarkt die wordt gekenmerkt door schaarste.

Paul is politicoloog en Master of Change Management, heeft veel ervaring in trajecten bij bedrijfsleven en overheid en een grote affiniteit met de energietransitie, waar hij privé invulling aan heeft gegeven door zijn huis uit 1926 energieneutraal te maken.

Case Stedin:  
Strategische personeelsplanning voor de energietransitie

11.00 - 11.25 uur

De energietransitie vraagt de komende jaren een grote aanpassing van het elektriciteits- en gasnet. Voor dit werk zijn voldoende collega’s nodig, die deels ook over andere vaardigheden moeten beschikken. Om tijdig en actief te kunnen sturen op de formatie heeft Stedin het afgelopen jaar Strategische personeelsplanning ingevoerd. In deze workshop nemen Paul Bloemen en Wiesje Koopmans je mee in zowel de inhoud van het SPP model, als het traject dat is doorlopen om het in te voeren.

 
MindCampus.png
HR Academy is een merk van
MindCampus B.V
Facebook.png
Linkedin.png
Blijf op de hoogte