top of page
Ramona Boes.jpeg

Ramona Boes

AnalitiQs logo.jpg

Data Scientist 

AnalitiQs

Ramona heeft Toegepaste Wiskunde gestudeerd aan de TU Delft en is sinds maart 2017 aan het werk bij AnalitiQs. Onder haar werkzaamheden valt het verwerken, structureren en analyseren van data en het gebruiken van wiskundige modellen om aan de hand van de data resultaten te voorspellen. Bij de opdrachten van AnalitiQs kan zij haar opgebouwde wiskundige kennis over data en modellen echt toepassen op de vele verschillende data en vraagstukken van klanten van AnalitiQs en daarmee direct een bijdrage leveren aan datagedreven oplossingen voor de klanten

Ramona

DAG 1

10.25 - 10.50 uur

Dashboards maken voor Dummies

In deze inspiratiesessie gaan we in 25 minuten een dashboard maken met de applicatie Power BI. Aan de hand van fictieve HR-data laten we zien hoe je gegevens inlaadt, de data voorbereidt, KPI’s berekent en grafieken maakt. Daarnaast leer je hoe dit alles samenbrengt in een dashboard dat je kunt delen met personen uit jouw organisatie en hoe je dit dashboard vervolgens kunt gebruiken om d.m.v. filters alle gevraagde inzichten te laten zien. 

Workshop

DAG 2

10.25 - 10.50 uur

Workshop Pay Gap / Equal Pay

Ramona en Gido voor menig organisatie inzichtelijk gemaakt of mannen en vrouwen die soortgelijk werk doen ook gelijk beloond worden én welke factoren een verschil veroorzaken. In de workshop leggen zij uit hoe het proces van een gelijk loon analyse eruitziet, welke data er benodigd zijn, waarom een regressie analyse niet persé de beste keuze is voor deze analyse, hoe de resultaten van een gelijk loon analyse gepresenteerd kunnen worden én zal ze tips geven om veel voorkomende valkuilen te vermijden.
 

bottom of page